Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazla

14 Eylül 2020

     Gereğinden çok, ziyade, daha çok. Arapça fażl veya faḍl (=olağanüstü, gereğinden çok, üstün) sözünden türetilmiştir. Arapça fḍl/fżl kökünden kaynaklanıyor. Osmanlıca üzerinden Arapça fażla (=gereğinden çok, ziyade, artık, artan; gereksiz, lüzumsuz) kelimesinden aktarılmıştır. Şahıs adı olarak kullanılan Fazıl, Fadıl, Fazilet, Fuzuli kelimelerinde bir kimsenin olağanüstü meziyetleri, bir başka ifadeyle erdemliliği dile getirilmektedir. Belirtilen isimler de fazla kelimesiyle aynı kökten türetilmiştir. Yukarıda altı çizilen şahıs isimleri, genellikle olağanüstü meziyetlere işaret etmektedir. Bunlar da gereksiz ve lüzumsuz değildir. Bu açıdan, bu ayrıntıya değinmeden geçmemek gerekir. Bkz. Fazıl, Fadıl, Fazilet, Fuzuli.