Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fazla

14 Eylül 2020

     Gereğinden çok, ziyade, daha çok. Arapça fażl veya faḍl (=olağanüstü, gereğinden çok, üstün) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça fḍl/fżl kökünden kaynaklanıyor. Osmanlıca üzerinden Arapça fażla (=gereğinden çok, ziyade, artık, artan; gereksiz, lüzumsuz) sözcüğünden aktarılmıştır. Şahıs adı olarak kullanılan Fazıl, Fadıl, Fazilet, Fuzuli sözcüklerinde bir kimsenin olağanüstü meziyetleri, bir başka ifadeyle erdemliliği dile getirilmektedir. Belirtilen isimler de fazla sözcüğüyle aynı kökten türetilmiştir. Yukarıda altı çizilen şahıs isimleri, genellikle olağanüstü meziyetlere işaret etmektedir. Bunlar da gereksiz ve lüzumsuz değildir. Bu açıdan, bu ayrıntıya değinmeden geçmemek gerekir. Bkz. Fazıl, Fadıl, Fazilet, Fuzuli.