Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fedai

7 Mayıs 2021

     Bir gaye uğruna veya birileri için canını esirgemeyen, canını vermeye hazır olan. Arapça fidā (=esir kurtarmak için verilen şey, fidye) sözünden. Arapçada fedā şekliyle de belirtildiğinden nispet eki alarak Arapça fedāî sözü türetilmiştir. Fedai teriminin ilk kez İsmaililer arasında İran ve Suriye’de kullanıldığı naklediliyor. Osmanlı toplumunda fedai terimi devlete silah çeken İttihat ve Terakki denen aşırı milliyetçi/ulusalcı cinayet çetesinin elemanları için kullanılmıştır. Bu uğursuz ve lānet çete bir süre devlet yönetimini ele geçirerek kanlı cinayetlere ve etnik katliamlara giriştiler. Medeni insan toplumsal sorunları fedailikle değil kitlelerden aldığı destekle çözümlemelidir.