Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fellah

7 Mayıs 2021

     Ekinci, çiftçi. Fellâh kelimesi Arapça felāhat sözünden. Fellâh, Genellikle Mısır köylüsü ve çiftçisi için ifade edilmiştir. Mecazen Arap veya siyahî’ler için dile getirildiği görülmüştür. Kürtler, Ermenilere Fılle veya Fıle diyorlardı. Ermenilerin daha çok ziraatle iştigal etmelerinden dolayı bu şekilde adlandırılmış olmaları mümkündür.