Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fen

23 Mayıs 2021

     Fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilimlerinin genel adı. Arapça fenn (=nevi, çeşit, türlü, sınıf; hüner, sanat, marifet, ilim) sözünden. Fenn-i biyoloji, fenn-i kimya sözleri ‘biyoloji bilimi’, ‘kimya bilimi’ diye anlaşılıyor. Arapça fennî kelimesi ‘fenne ait, fenne dayanan’ demektir. Fennî ta’bir ‘teknik terim’dir. Bunun gibi Fenn-i deryā ‘denizcilik’, fenn-i terbiye-i etfāl ‘pedagoji’, fenn-i madeniyyāt ‘mineraloji’  karşılığındadır.