Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fena

23 Mayıs 2021

    İyi olmayan, kötü, rahatsız edici, ahlak dışı; çok; yok olma. Arapça fenā (=yok olma; kötü, iyi olmayan) sözünden. Fenā-fi-llāh ‘tasavvuf anlayışına göre Tanrı’nın varlığında yok olma’ diye biliniyor. Fenā-fi-l-aşk ‘aşk içinde erime’dir. Fenā-fi-l-pîr ‘tüm varlığını pirin manevi şahsiye tinde yok etme’ olarak anlaşılıyor. Bu dünya insanoğlu için ebedi olmadığından bir kişver-i fenā’dır. Kürtçe ve Azericede de aynı karşılıkta fena sözü kullanılıyor. Arapça fānî (=ölümlü) sözü de aynı dildeki fenā sözünden türetilmiştir.