Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fer

2 Haziran 2024

     Parıltı, ışıltı; canlılık, güç, nüfuz. Farsça ferr (=parlaklık, aydınlık; görkem, ihtişam) sözcüğünden. Pehlevice farr (<ḥwarrah: ‘parlaklık, ihtişam, görkem’) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük aynı dildeki ḥwaršēd (=güneş) sözcüğüyle bağlantılıdır. Pehlevice ḥwaršēd ise Avestaca ḥvarenah (=parlaklık, parıltı, görkem, güç, ihtişam) sözcüğüyle aynı köktendir. Avestaca ḥvare (=güneş) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Kürtçedeki fer sözcüğü ‘ışık, aydınlık, göz aydınlığı’ karşılığındadır. Türkçedeki parlamak sözündeki par kök sözcüğü de aynı köktendir. Eski Yunanca pháros (faros: ‘deniz feneri’)  ve bu sözcükle bağlantılı olan Fransızca phare (far: ‘fener’) sözcüğü de aynı kökten kaynaklanmıştır.