Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferah

13 Mart 2020

     Geniş, bol; iç rahatlığı, gönül açıklığı. Avesta frathah (=geniş, bol, uzak), Sanskritçe prath (=genişlemek), pratyaksha (=açık, sarih) ve pratyakshatā (=açıklık); Pehlevice frah (=geniş, bol, uzak), Kürtçe fereh/fere (=geniş) ve Beluçça prah (=geniş) sözleri telaffuz edilmiş ya da edilmektedir. Türkçede ferah ferah sözü ‘bol bol, geniş geniş, rahatlıkla’ karşılığında ifade edilmektedir. Ferah fahur deyimi, ‘kolaylıkla, rahatlıkla’ demektir. Türkçede ferahî ise ‘genişlik, bolluk; ucuzluk’ diye bilinmektedir. Ferah sözü Farsçadan Arapçaya ve Türkçeye geçmiştir.