Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferah

13 Mart 2020

     Geniş, bol; iç rahatlığı, gönül açıklığı. Avesta frathah (=geniş, bol, uzak), Sanskritçe prath (=genişlemek), pratyaksha (=açık, sarih) ve pratyakshatā (=açıklık); Pehlevice frah (=geniş, bol, uzak), Kürtçe fereh/fere (=geniş) ve Beluçça prah (=geniş) sözleri telaffuz edilmiş ya da edilmektedir. Türkçede ferah ferah sözü ‘bol bol, geniş geniş, rahatlıkla’ karşılığında ifade edilmektedir. Ferah fahur deyimi, ‘kolaylıkla, rahatlıkla’ demektir. Türkçede ferahî ise ‘genişlik, bolluk; ucuzluk’ diye bilinmektedir. Ferah sözü Farsçadan Arapçaya ve Türkçeye geçmiştir.