Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ferdi

15 Kasım 2021

     Tek olan, tek şeye bağlı bulunan, eşi benzeri olmayan, fertle ilgili. Arapça ferdî (=tekil olan, bireysel) sözcüğünden.  Bu sözcük aynı dildeki ferd (=tek, yalnız) sözcüğüne nispet ekiyle türetilmiştir.  Ferdi, erkek şahıs adlarındandır.