Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferhunde

29 Ocak 2020

     Farsça ferhunde (=uğurlu, mutlu, kutlu, mübarek) sözünden gelmektedir. Bayan adı olarak tercih edilmektedir. Farsçada ferhundepay (=ayağı uğurlu), ferhundesâl (=uğurlu sene, kutlu yıl), ferhundedem (=kutlu an, uğurlu zaman), ferhunderây (=iyi düşünen, mübarek fikirli), ferhundetâli (=iyi bir talihe sahip kimse, talihli) gibi sözler mevcuttur. Farsça Ferhunde sözüne eklenen son eklerden hisal, rây ve tâli son ekleri Arapçadır. Osmanlılarda Ferhunde kadın adı olarak biliniyordu. Tarihsel kaynaklardan edindiğim verilere göre, Ferhunde adı çok öncelerden bugüne intikal etmiştir.