Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Feriştah

28 Ağustos 2019

En iyi, en üstün. Farsça firişte (=melek) sözcüğünden.  Kuzeybatı İran Dillerinde yer alıp Türkçede feriştah şeklinde telaffuz edilmektedir. Pehlevice frestag (=melek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Sanskritçede  prešita /prasthita (=gönderilen) sözcüğüyle ilişkilidir. Çok önceleri Awestada frašta (prašth-tá), Eski Farsça fraišayam ya da fraišaya, Ermenice hreštak, Beluçça pirištag sözcükleri ‘melek, haberci, gönderilen’ karşılığında kullanılmıştır. Yeni Farsça firistaden, pereste sözleri birbirleriyle bağlantılıdır. Feriştah sözcüğü, Awestadaki ilk şekliyle Fra (ilk)- asta (elçi) unsurlarından oluşmaktadır. Feriştah, Tanrı’nın gönderdiği ilk elçidir. Ayrıca bkz. Paul Horn, “Grundriss Der Neupersischen Etymologie”, Strassburg 1893, No: 819, 819bis, s.182; Christian Bartholomae, “Altiranisches Wörterbuch”, Strassburg 1904, s.975. Kürtçe fırişte (=melek) sözcüğü yukarıdakilerle aynı içeriğe sahiptir. Ferişteler Zerdüştiliğin ve Maniciliğin elçileriydi ve eski İran toplumunda kutsal sayılıyorlardı.