Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Feriştah

28 Ağustos 2019

     Kuzeybatı İran Dillerinde yer alıp Türkçede feriştah şeklinde telaffuz edilmektedir. Sanskritçede  prešita /prasthita (=gönderilen) sözcüğüyle bağlantılıdır. Çok önceleri Awestada frašta (prašth-tá), Eski Farsça fraišayam ya da fraišaya, Ermenice hreštak, Beluçça pirištag sözcükleri ‘melek, haberci, gönderilen’ karşılığında kullanılmıştır. Yeni Farsça firistaden, Pehlevice firistak ve Yeni Farsça pereste sözleri birbirleriyle bağlantılıdır. Feriştah sözcüğü, Awestadaki ilk şekliyle Fra (ilk)- asta (elçi) unsurlarından oluşmaktadır. Feriştah, Tanrı’nın gönderdiği ilk elçidir. Ayrıca bkz. Paul Horn, “Grundriss Der Neupersischen Etymologie”, Strassburg 1893, No: 819, 819bis, s.182; Christian Bartholomae, “Altiranisches Wörterbuch”, Strassburg 1904, s.975. Kürtçe fırişte (melek) sözcüğü yukarıdakilerle aynı içeriğe sahiptir. Ferişteler Zerdüştiliğin ve Maniciliğin elçileriydi ve eski İran toplumunda kutsal sayılıyorlardı.