Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fermuar

10 Temmuz 2021

     Giysi, çanta ve benzer yerlerde kullanılan karşılıklı dişler üzerinde açıp kapatmaya yarayan mekanizma. Fransızca fermoir (fermuar: ‘kapama aygıtı’) sözü aynı dilde fermer (=kapamak, kapatmak) fiilinden türetilmiştir. Fransızca fermé (=kapalı, içine kapalı) sözü de aynı köktendir. Latince firmus (=sağlam) ve firmātor (=pekiştiren, güçlendiren) sözleriyle bağlantılı olabilir. Bu kelimeler Latince firmō~ āre (=güçlendirmek, tahkim etmek) fiiline dayalıdır.