Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ferruh

14 Eylül 2020

     Mutlu, uğurlu, kutlu, başarılı, verimli. Farsça ferruḫ (=uğurlu, mübarek, şad, sevinçli) sözünden alınmıştır. Aynı dildeki ferr (=ışık, aydınlık, parlaklık) ve ruḫ (=yüz, surat) sözcükleriyle bağlantılıdır. Aynı karşılıktaki Pehlevice farraḥū veya farraḥūi sözüyle ilişkili olan Pehlevice farroḥ (=mutlu, mübarek, hayırlı, uğurlu, şanslı) sözü Farsça ferruḫ şekline yol açmıştır. Bu sözlerin kökensel açıdan, Avestaca ḥvarenah (=parlamak) sözüyle bağlantılı olduğu sanılmaktadır. Farsça ferr ve Ermenice par kök kelimelerinin ‘parlamak, aydınlanmak’ karşılığıyla ilişkili olduğu anlaşılıyor. Ferre (=parlamak) sözünün İrani Dillerdeki ḥurre ile aynı karşılıkta dile getirildiğini söyleyebiliriz. Kürtçede mevcut olan fer (=ziya, ışık) ile ḥῦrri (=alev, alevleniş, parlayış) kelimelerinin aynı kökten dönüşmüş olması mümkündür.

     Farsça ferruḫ adının Arapçada müennes şekli Feruḫa‘dır. Farsça ferḫunde adının da aynı karşılıkta ifade edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Orta İran Dillerinden olan Pehlevicede frāḥ, Çağdaş Farsçada farāh şekline dönüşmüştür. Bu son söz, ‘geniş, bol, müreffeh’ karşılığında ifade ediliyor. Pehlevice ḥwarrah ise ‘servet, zafer, ihtişam’ diye algılanmış. Ferruh ve Ferhunde kelimeleri şahıs adı olarak kullanılıyor.