Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fersah

22 Ağustos 2020

     Muhtelif değerlerde belirtilen bir uzaklık ölçüsü. Arapça fersaḥ kelimesinden alıntıdır. Arapça fersaḥ ise Farsça ferseng/fersenk sözünden dönüştüğü belirlenmektedir. Farsça ferseng/fersenk, Pehlevice ve Partça frasang (=4 Roma mili mesafesinde ölçü birimi) sözünden dönüşmüştür. Pehlevice ve Partça frasang kelimesi Eski Yunanca parasánges (=yaklaşık 30 stadion mesafelik Pers uzunluk ölçüsü) sözüyle bağlantılıdır. Türkçede fersah fersah deyimi, ‘çok, çok fazla, çok uzun, alabildiğine’ karşılığındadır. Süryanice prasahā, Yunanca phársank, Ermenice hrasah, Urduca ve Tacikçe ferseng veya farsang şekilleri görülmektedir. Herodot (İÖ. V. yy) ve Ksenefon (İÖ. IV. yy) bu uzaklık ölçüsünden parasánges diye söz etmişler. İran coğrafyasında bir ferseng, atla alınan bir saatlik mesafeyi ifade ediyordu. Farsça Ferseng kelimesindeki seng sözünün Farsça seng (=taş) ve fer ön ekinin ise Farsça fer (=parlaklık) olması mümkündür. İçinde bulunduğumuz dönemde, parlak ve yansıtıcı bir levhayla belirtilen kilometre taşları mevcuttur. Yol boyunca belirli mesafelerde parlak veya yansıtıcılı taş dikilmesi, önceki yüzyıllardan devralınan bir uygulama olabilir.