Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fetbaz

6 Şubat 2024

     Hilekâr, sahtekâr, düzenbaz. Aynı karşılıktaki Farsça fend-bāz sözünden. Bu söz Farsça fend (=hile, desise, yalan) ve bāz (=oynayan) sözcüklerinden türetilmiştir.