Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fethi

22 Mayıs 2021

     Fethe dair, fetihle ilgili; açıcı, gönül açıcı, gönüllere giren. Arapça fetḥ (=açma, açılma) sözcüğüne dayanmaktadır. Arapça fātiḥ (=açan, açıcı; kapı açan, kapıcı) sözü de aynı kökten türetilmiştir. Arapça fetḥî’ nin müennesi fetḥîiyye’dir. Türkçede tek ‘y’li olarak (fethiye) yaygındır ve kadın şahıs adlarındandır. Fethi ise erkek şahıs adları arasında yer etmiştir. Arapça fetḥ’in çoğulu futūḥ, futūḥ’un çoğulu futūḥāt’tır. Osmanlıcada fütūh ve fütūhāt şekliyle telaffuz ediliyordu. Arapça futūh ‘açma, açılma; gönül ferahlığı’ olarak biliniyor. Bir şehrin kapılarının açılmasına istinaden mecazen ‘galibiyet’ karşılığıyla da ifade ediliyor.