Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevri

22 Mayıs 2021

     Birtakım saiklerin etkisiyle düşünülmeden ansızın yapılan davranış ve söylenen söz; bu davranışlarda bulunan ve bu tür sözleri söyleyen. Arapça fevr (=derhal, hemen) sözcüğü ve -î nispet ekiyle türetilmiştir. Arapça fevrî (müennesi fevriyye) sözü ‘birdenbire, düşünülmeden yapılan [hareket]’ diye algılanmıştır. Arapça fevren (=birden, ansızın, parlarcasına) kelimesi de kullanılıyor. Arapçada ale’l-fevr (=hemen, derhal) sözü de bilinmektedir. Osmanlıcada da kullanılan Arapça feverān (=galeyana gelme, kaynama) kelimesi Arapça fevr kökünden türetilmiştir.