Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fezleke

28 Şubat 2021

     Özet, hülasa, netice, sonuç, hesap listesinin sonucu. Soruşturma, kovuşturma sonucunda polis, jandarma ve mahkeme zabıtlarının özeti, sorgu özeti. Arapça fa/fe edatı ile ẕālik/ẕālike (=şu, bu, o) sözcüğünden türetilen fe-ẕālike sözü telaffuz edilmiştir.  Arapçada harf-i istinaf (ön harf) olan “f”,  fa/fe edatını simgelemektedir. Böylece fe-ẕālike sözü ‘bu nedenle, bu yüzden, onun için, şu bakımdan, o bakımdan, o nedenle’ karşılığında ifade edilmiştir. Olayın zaptı uzunca yazıldıktan sonra, “bu nedenle” denilerek özet çıkarılır. Fezleke, “bu nedenle” denilerek özetlenen kısımdır.

     Ahmet Vefik Paşa,  1876’da yayımladığı “Lehçe-i Osmanî” adlı sözlüğünde fezleke kelimesini “mefhum, hülasa, istintâc, kınama icmali” olarak açıklamıştır. Şemseddin Sami, 1899/1900 yılında yayımladığı “Kamus-ı Türkî” sözlüğünde fezleke kelimesini “1.Hülâsa, netice, icmal, muhtasar ifade. 2. Mukaddemen müstantik kararnamesine denirdi. Şimdi zabitanın tanzim eylediği tahkikat evrakına denir” karşılığıyla izah etmektedir.