Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fifti Fifti

4 Şubat 2023

     Elli elli, elliye elli, yarı yarıya. İngilizce fifty fifty (=elliye elli, yarı yarıya) sözünden. Orta Çağ İngilizcesindeki fifting (=elli) sözüne dayanmaktadır. Aynı çağda İngilizce fif (=beş) ve tig (=on kişilik grup) sözcüklerine dayanmaktadır. Tig son eki zamanla -ty şekline dönüşmüştür. Orta Çağ Frizcesinde fiftich Almanca füfzig, İsveççe femtio, Norveççe femti, Yunanca peninta sözleri ‘elli’ karşılığındadır.