Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fiğ

30 Haziran 2021

     Baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki (Vicia sativa). Yunanca bikos/vikos veya phikos (fikos) sözleriyle bağlantılıdır. Yeni Yunancada bikos/vikos ‘burçak’ karşılığında kullanılmaktadır. Antalya yöresinde ‘hayvan yemi’, Denizli dolaylarında ‘yabani mercimek’ karşılığında fik sözcüğü kullanılıyor. Kürtçede fik şekliyle biliniyor. Araplar buna culban derken Kürtçede culban kelimesi de telaffuz ediliyor. Mütercim Âsım Efendi “Burhān-ı Katı” sözlüğünde “Burçağa şebih tanedir (…) Sığıra dahi yedirirler (…) Bu tane Arabîde culbân, Türkîde fiğ ve merdümek dedikleridir” açıklamasını yapmaktadır. Aynı karşılıkta Anadolu’nun birçok yöresinde fiğ sözü kullanılıyor.