Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Figen

5 Eylül 2021

     Kadın şahıs adlarındandır. Farsça figan (=inleme, ıstırap ile çağırma) veya figen (=atıcı, yıkıcı, düşürücü) sözcükleriyle ilişkisi belirsizdir. Bir olasılıkla eski Yunan mitolojisinde Agamemnon ile Klytaimestra’nın kızı İfigenia ile bağlantılıdır. Figen adının daha çok İzmir ve İstanbul’da görülmesi bu bağlantıyı güçlendirmektedir. Eski Yunanca İfigenia adındaki ifi ön eki ‘güçlü, cesaretli’, genia ise ‘doğum’ ile ilgilidir. İfigenia adının ‘güçlü/cesaretli doğan’ karşılığında ifade edilmiş olması uygundur. Kadın şahıs adı olan Figen adının İfigenia adından dönüşmüş olması mümkündür.