Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fikstür

5 Aralık 2023

     Yarışma ve karşılaşmaların sırasını ve zamanını belirten çizelge. İngilizce fixture (=sabit eşya, demirbaş; spor alanında ad çekme) sözcüğünden. İngilizce fix (=sabitleştirmek; saptamak; düzenlemek) ile fiilden soyut eylem ve nesne adı belirten -(t)ura son ekinden türetilmiştir. İngilizce fix yüklemi Fransızca fixe (=değişmez, sabit, standart) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince fixus (=sabit, daimi, sürekli; sıkı) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince figere (=sabitleştirmek, tutturmak, bağlamak, raptetmek) yüklemiyle aynı köktendir.