Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fil

21 Ağustos 2020

     Afrika ve Asya’nın sıcak ülkelerinde yaşayan ve karada bulunan hayvanların en irisi, kalın derili, hortumlu bir hayvan. Pehlevice pil (=fil; satranç fili) ve pil-ban (=fil sürücüsü) sözleriyle bağlantılıdır. Akadca pirum (=fil) ve puridum (=fil dişi) sözlerindeki pir ve pur ön harflerinin Eski İran Dillerinden intikal eden pil şeklinden dönüşmüş olması olasıdır. Arapça fil kelimesi Farsça pil (=iri cüsseli) sözünden dönüşmüştür. Sanskritçede ‘fil’ karşılığında gaja sözü kullanılmış. Tacikçe fil, Peştuca pil, Urduca pil veya fil, Pencapça pil veya hāthi şekliyle İranî Dillere özgü bir kelime olarak beliriyor.

     İran Dillerinden Türkçe ve Türkçeye yakın dillere de geçmiştir. Uygurca, Türkmence, Kazakça ve Kırgızca pil; Azerice, Tatarca ve Özbekçe fil adı kullanılıyor.