Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Filar

3 Aralık 2023

     Hafif bir tür erkek ayakkabısı, bir çeşit hafif terlik. Yunanca fellárion (=bir çeşit ayakkabıcık) sözcüğünden. Bu sözcük Yunanca fellòs (=bir çeşit ayakkabı) sözcüğünün küçültme şeklidir. Bulgarca fileri, firali veya filyári, Sırpça ve Ermenice filar şekilleri Yunancadan alınmadır. XV. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı yazarlarınca ‘bir çeşit ayakkabı’ karşılığında filar sözcüğünün ifade edildiği görülmektedir. Maraş’ın Elbistan ilçesi dolaylarında da ‘ayakkabı’ veya ‘yemeni’ karşılığında filar sözcüğü kullanılıyor. Evliya Çelebi “baldırları çıplak, ayaklarında filar billûr topuk nümayiş ile gezerler” diyerek filar’dan söz etmektedir.