Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Film

17 Mayıs 2024

     Resim çekmek için kullanılan selülozdan oluşan saydam ve bükülebilir madde; içinin görülmesini engellemek maksadıyla camlara yapıştırılan ince selüloz madde; sinema ve televizyonda gösterilen eser. Aynı karşılıktaki Fransızca film sözcüğünden alıntıdır. Orta Çağ İngilizcesinde filmen (=zar, ince deri) sözcüğü kullanılmıştır. Bu sözcüklerin Batı Germencede bilinen filminjan (=zar, ince deri, sünnet derisi) sözcüğüne dayandığı belirleniyor. Orta Çağ Frizcesindeki filmene (=deri) sözcüğüyle aynı köktendir. Eski Hint-Avrupa Dillerindeki pel (=deri) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Kürtçe pel (=yaprak, kâğıt yaprak; mecazen sahife/sayfa, kanat) sözcüğüyle eş kökenlidir. İspanyolca película, İtalyanca pellicola veya film, Portekizce filme, Almanca Film. Bu örneklerin yanı sıra birçok dilde film şekli görülmektedir.