Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fırat

8 Kasım 2021

     Erzurum’un kuzeydoğusundan doğup Suriye ve Irak’tan geçtikten sonra Basra Körfezine dökülen büyük ırmak. Akadca ve Asurice Purattu, İbranice Perath, Süryanice Burat adlarıyla anılmıştır. Süryanice Burat adı ‘sel’ karşılığındadır. Eski Yunanlılar Euphrates diyorlardı. Sumerliler Bura.nun adıyla ifade etmişler. Sumerce bura (=su kabı) ve bur (=nehir), nun ise ‘büyük’ olarak biliniyor. Bugünkü Fırat adı belirtilen tarihsel adlardan dönüşmüştür. Fırat, erkek şahıs adlarındandır. Ayrıntılı bilgi için bkz. bilalaksoy.com/firat-adina-dair.