Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Firavun

23 Eylül 2019

     İlk Çağda Mısır hükümdarlarının unvanı. Kıptice per-aâ (=büyük ev, saray) sözünden kaynaklandığı sanılmaktadır. Kıptice pr kökü ‘mesken, ev’ diye bilinmektedir. Hititçe pir (=ev, saray) kelimesi de aynı kökle ilgilidir. Hititçede buna benzer, pirwa (=kaya) ve piran (=önde, ileride) sözleri mevcuttur. Arapça firavun kelimesinin çoğul şekli farā’ina (=firavunlar) Kur’an’da birçok yerde Firavun’lardan söz edilmektedir. Herodot, “Tarih”inde (2/111) şu cümleyi ifade etmektedir: “Öğrendiğime göre, Sesostris ölünce, krallık oğlu Pheron’a geçmiştir.” Genel kanıya göre, Herodot’un bahsettiği Pheron Mısır krallarının ortak unvanı olan Pharaon’dur ki, bugün Firavun olarak telaffuz edilmektedir. Herodot, Pheron derken bir Mısır kralının adı sanmıştır ve Mısır krallarının ortak unvanı olduğunu belirtmemiştir. İbranice praon ya da praoh sözleri kullanılmıştır. Tevrat’ın Yunanca çevirisinde farao (pharao) olarak anılmaktadır. Aramice fraon Arapçada da benzer şekilde kullanılmıştır.

   Hintçe firaun, Arapça firavun, Farsça firaun, Tacikçe Fir’avn, İtalyanca faraone, Bengalce phērā’una, Ermenice p’aravon, Gürcüce paraonis, İngilizce pharaaoh, Fransızca pharaon, Yunanca farao, Rusça faraonMaltaca pharaoh, Makedonca faraonot, Svahilice Farao, Urduca ve Peştuca firaun başlıca örneklerdir. Asıl karşılığının ‘cesur’ demek olduğu bravo kelimesiyle bir ilişki var mı? Bu henüz belirgin değildir.