Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fırıldak

12 Ağustos 2021

    Rüzgârla dönen çember şeklindeki çocuk oyuncağı. Mecazen güvenilmez, sözünden dönen, istikrarsız, düzenbaz. Dönme sonucu çıkarılan fır ya da pır şeklindeki doğal sesi belirten kelimelere istinaden fırıldak sözü kullanılmış. Bu söz önceleri fırılak ve fırfıri diye de ifade edilmiştir. Kürtçede fırfıre ve fırılok deniliyor. Azerice fırfıra, Kırgızca pırıldak, Özbekçe pirpirek, Tatarca fırıldık, Türkmence pırlavaç. Fır veya pır kök sözcükleri Kürtçe ve Türkçede ortak kullanılan sözlerdir. Kürtçe balafır, fırınde ve fıroke sözleri ‘uçak’ karşılığındadır. Belirtilen kök sözcükler dönme sonucu esintiyle çıkan sesi veya uçmayı dile getirmektedir.