Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fırın

28 Ağustos 2019

      Pişirme işini gerçekleştiren ve her yanı kapalı olan ocak; ekmek pişirilen yer. Yunanca furnos sözcüğüyle bağlantılıdır. İngilizce furnace, İspanyolca horno, Portekizce ve İtalyanca forno, Flemenkçe furnois, Fransızca four ya da fourneau, Katalanca forn, Ermenice varraran, Arnavutça furrë, Fince uuni sözcükleri fonetik benzerliğe sahiptirler. Fırın ile un sözcükleri arasında fonetik bir benzerlik söz konusudur. Fransızca farine, İtalyanca farina, Portekizce farinha, İspanyolca harina ‘un’ karşılığındadır. Latince furnus (fırın) sözcüğü de Eski Yunancadan intikal etmektedir. Bir tür İtalyan ekmeği olan Francala aynı kökten türetilmiş olmalıdır.

     Latince forn/ax-acis (ocak, fırın, tuğla ya da kireç ocağı) ve fornacul/a-ae (küçük fırın) sözcüklerinin Latinceden türeyen bir kısım dillere değiştirilerek de olsa transfer edildiğini görmekteyiz. Latince prūna ‘kor halindeki ateş’tir. Eski Yunanca pur (=ateş) sözüne dayanmaktadır. Eski Yunanca purros (=alev rengi), purforos (=ateş taşıyan) ve purosis (=yakma, ısıtma) gibi sözler biliniyordu.