Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fışkırmak

20 Şubat 2021

     Genellikle gaz ve sıvıların bir basınç sonucu bulunduğu yerden püskürmesi. Fış kökü ses taklidine dayalı olarak türetilmiştir. Bkz. Fışkı. Fış ses taklidine dayalı sözler İrani Dillerde türetilmiştir. Farsça feşorden (=sıkmak), feşar (=baskı, tazyik), feşorde /=sıkılmış, suyu çıkmış), feşfeşe (=füze) ve feşeng (=fişek) sözleri bu açıdan örneklenebilir. Kürtçe fışkandın (=fışkırmak), fışḳin (=fışırdama), fış (=sümük; fışırtı) fıs (=havanın boşalma sesi), fışin (=burun çekmek), fışok (=sümüklü kimse), fışkılandın (=çevreye püskürülmek, dağılmak), fişeng (=fişek), fışardebêj (=ağzı bozuk, ağzından kötü söz püsküren) sözlerinin varlığı Farsçadaki feş- ön ekli kelimelere karşın Kürtçede aynı durumu fış- şekliyle görmekteyiz. Türkçedeki fışkırmak kelimesi yukarıdaki Kürtçe sözlere dayalı olarak telaffuz edilmiştir.