Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskos

21 Ağustos 2020

     Başkalarının duyamayacağı şekilde kısık sesle sohbet etme. Eski Yunanca fysikōs (=doğal/tabiî şekilde, doğaya uygun olarak) sözünden kaynaklandığı görüşündeyim. Yeni Yunancada da fysikōs (=doğal, tabiî) sözü kullanılmaktadır. Eski Yunancada füsis (=doğa, tabiat) ve füstis (=ırk, soy) sözleri bulunuyordu. Öyle anlaşılıyor ki, fiskos kelimesi sesi yükseltmeden doğal bir şekilde konuşmayı ifade etmiştir. Kürtçe fıskus ve Türkçede fiskos şekliyle telaffuz edilmektedir. Fiskos sehpası, iki koltuk ve bir sehpadan oluşmaktadır. Her bir koltuğa da fiskos deniliyor. Türkçede fiskos etmek deyimi yukarıda belirtilen şekilde konuşmayı dile getirmektedir. Türkçeye yakın dillerde fiskos sözü kullanılmamaktadır. Aynı karşılıkta, Azericede pıçapıç, Türkmencede hışı-vışı, Tatarcada pışıldaşu ve Kazakçada sıbırlasuv deniliyor.