Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fıtık

23 Mayıs 2021

     İç organlardan bir parçanın, genellikle bağırsak kısmının karın çeperlerini aşarak deri altında ur gibi bir şişkinlik oluşturması. Fıtık kelimesi Arapça fatk (=yarma, ayırma, çatlatma) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça fataḳa (=yarmak, ayırmak) yüklemi Akadca patāḳum (=bölmek, ayırmak, kesmek, yarmak) sözünden kaynaklanmıştır.