Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fitil

13 Ocak 2023

     Kandile, muma veya lambaya konulan pamuktan yapılma şerit. Fitil sözcüğü ayrıca birçok alanda kullanılmaktadır. Arapça fetîl (=lamba fitili, örgü) sözcüğünden alıntıdır. Arapçada fetîle şekliyle de biliniyor. Süryanice pāthîl şekli de aynı karşılıktadır. Kürtçe fıtil dışında birçok dile intikal etmiştir. Ermenice, Bulgarca, Arnavutça, Makedonca ve Romence fitil, Yunanca fitili, Sırpça fitilj, Macarca fitile. Öte yanda fitil sözcüğü Akadca pātalum (=ip burmak) sözüyle bağlantılıdır. Akadca pitnum (=şerit) ve pititum (=sargı) sözleri de biliniyor. Sumerce pititu (=sargı) şeklinden de söz ediliyor.