Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fitness

28 Mart 2024

     Sağlık kurallarına uyarak sürdürülen hayat, zindelik. İngilizce fitness (=zindelik, form, sağlık, uygunluk; yetenek) sözcüğünden. Orta Çağ İngilizcesindeki fit (=uygun, uygun olma, zinde, formda) sözcüğüne aynı çağdaki eylem ve durum belirten -nes(s) son ekinden türetilmiştir. Bu son ek aynı içerikteki Proto-Germence in-assu sözüne dayanmaktadır. Hollandaca -nis son eki de aynı işlevdedir.