Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fitre

2 Ocak 2022

     Oruç süresinin sonunda verilmesi uygun görülen sadaka. Arapçada faṭr (=yarmak, kesmek) kökünden türeyen fıṭr sözcüğü orucun kesilip oruçsuz sürece geçişi belirtmiş olmalıdır. Bu bağlamda oruç sonunda verilen sadakaya da fıṭr  denilmiştir. Fıṭr sözcüğü Arapçada fıṭra  şekliyle de ifade edilmiştir. Bu son şekilden Türkçede fitre biçimine varılmıştır. Fıṭr sözcüğü Araplarda aynı zamanda ‘oruç bozan adam’ karşılığındadır. Orta Çağ Arap toplumunda fıṭra (=sadaka) verilmesinin ne şekilde olacağı da belirlenmiştir. O zamanlar fıṭra’lar genellikle hurma, kuru üzüm, buğday kavutu, buğday unu gibi gıda ürünleriydi. Kürtçede fıtır şekliyle biliniyor. Arnavutçada fitre veya vitre ‘ramazan ayında yapılan bağış’ı belirtmektedir.