Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Flu

9 Aralık 2023

     Net olmayan, bulanık, tam olarak görülmeyen, fotoğrafta net olmayan görüntü. Fransızca flou (flu: ‘net olmayan, bulanık, soluk, belirsiz; anlaşılmazlık’) sözcüğünden. Fransızca flouer (=aldatmak, dolandırmak) yüklemiyle aynı köktendir. Latince flāvus (=sarı, sararmış olan, altın renginde) sözcüğüyle ilişkilidir.