Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fonetik

16 Şubat 2021

     Dilin ses özelliklerinin bilgisi, sesçil. Fransızca phonétique (=ses bilgisi) sözünden alıntıdır. Ayrıca, Fransızca phono/phonograf  (=gramofon), phonologie (=sesbilim) gibi sözlerin kökeni Eski Yunanca phonē (=ses) sözcüğüdür. Eski Yunancada phonetikós (fonetikós: ‘sesle ilgili, sözel’) kelimesi bulunuyordu. Eski Yunanca phonéo (=yüksek sesle konuşmak, bağırıp çağırmak, haykırmak; çınlamak), phonaskós (=şarkı, hitabet veya belagat hocası), phōnima (=ses, konuşma) gibi sözleri aynı dilde ‘ses’le ilgili olan phon(e) kök sözcüğüne dayanmaktadır. Fonetik alfabe, ‘dilin konuşma şeklinin ses özelliklerini yansıtan alfabe’dir. Fonetik imla ise ‘dilin ses özelliklerinin imlası’nı belirtmektedir. Latince phoneticum, Yunanca fonitiki, İtalyanca fonetico, İngilizce phonetic, Almanca Phonetisch, İspanyolca ve Portekizce fonético, Rusça foneticheskiy, Sırpça ve Hırvatça fonetski, Arnavutça fonetike, Romence fonetic sözleri fonetik karşılığındadır.