Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Fora

24 Eylül 2020

     Dışarı, dışarıda, dışarıya. Aynı karşılıktaki Latince foras sözünden geliyor. Denizcilikte yelkenler fora veya fora yelken denildiğinde ‘yelkenler dışarıya’ bir başka ifadeyle ‘yelkenler açılsın’ demektir. Buradaki fora sözüyle Eski Yunanca forá sözleri içeriksek açıdan farklı bir karşılıkta ifade edilmişlerdir. Her iki söz arasında etimolojik bir münasebet bulunmasa bile bu durumu göz ardı etmemek gereklidir. İşler nasıl diyen birine “işler fora” denildiğinde Eski Yunanca forá (=verimli olma, ödemelerin yapılması, hareketlilik) sözünün kullanılmış olması mümkündür. Bununla birlikte, Çağdaş Yunancada fóra (=hız, sürat) ve forá (=kez, defa, kere; yön istikamet, gidişat) sözcüklerinin bulunduğu görülmektedir. Fransızcadaki forain (=gezgin satıcı, panayır satıcısı) sözü de aynı kökenden gelmiş olmalıdır.