Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Forsa

27 Haziran 2024

   

     Bir zamanlar gemilerde kürek çeken hükümlü veya tutuklu. İtalyanca forza (=kuvvet, güç; şiddet) sözcüğünden. Bu sözcük Venedik lehçesindeki forza (=güç, kuvvet, zor, zorla!, bastır!) sözcüğüyle bağlantılıdır. İspanyolca forzado (=zoraki; mahkûm) vve İtalyanca forzato (=zorlama; mahkûm) sözcükleri aracılığıyla Latince fortia (=zor, kuvvet, güç) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince fortis (=güçlü, dayanıklı, metanetli; mert, cesur, yiğit, azimli) sözcüğüne dayanmaktadır. ‘Kuvvetli, güçlü’ karşılığında Fransızca fort, İtalyanca ve Portekizce forte, İspanyolca fuerte sözcükleri biliniyor. Bu sözcükler Kürtçe ḥort (=yiğit, cesur) ve ḥurt (= güçlü, kuvvetli) sözcükleriyle aynı köktendir.