Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Forvet

27 Haziran 2024

     Futbol, basketbol ve hentbol gibi oyunlarda sahanın ileri hattında yer alan ileri uç oyuncu veya akıncı. İngilizce forward (=ileri, ön, öndeki)  sözünden. Bu söz aynı dildeki fore (=ön) ile yön belirten ward zarfından türetilmiştir. İngilizcedeki ward zarfı Orta Çağ İngilicesinde weard (=bir şeye doğru, yönüne dönük) şekliyle biliniyor. Söz konusu zarf aynı karşılıktaki Proto-Germence werda sözcüğüne dayanıyor. İngilizce fore sözcüğü ise Orta Çağ İngilizcesinde de fore (=ön, önünde) şekliyle kullanılmıştır. Bu sözcük Proto-Germence fura (=önce, önceden) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Kürtçe ber (=ön) ve Farsça ber (=göğüs, sine) sözcükleriyle aynı köktendir. Aynı sözcük Sanskritçe pra (=ön, önce, ileri) ve Avestaca paro (=önce, önde) sözcüklerinden kaynaklanmaktadır. Almanca forward.