Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Foseptik

5 Ocak 2024

     Lağım çukuru. Fransızca fosse septique (fosseptik: ‘lağım/pislik çukuru’) sözünden. Fransızca fosse (=fos: ‘çukur’) ve septique (septik: ‘lağım, pislik’) sözcüklerine dayanıyor. Fransızca fosse, Latince fossa (=hendek, ark, siper) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı kökten Latince fossor (=hendek kazıcı, lağımcı) sözcüğü biliniyor.