Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fosfor

13 Eylül 2021

     Yarı saydam karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu zehirli bir element. Fransızca phosphore (fosfor) sözünden. Fransızca phosphorer (=çok çalışmak, ineklemek) yüklemi aynı köktendir. Latince phosphorus aracılığıyla Eski Yunanca phōsphóros (=ışık taşıma) kelimesinden alınmıştır. Eski Yunanca phōs (=ışık, günışığı, meşale) ve phorós (=taşıyan, ileri götüren, iten) sözlerinden oluşmaktadır. İngilizce phosphor, Almanca Phosphor, İtalyanca fosforo, İspanyolca ve Portekizce fósforo, Sırpça fosfora, Rusça, Romence, İsveççe, Norveççe, Flemenkçe fosfor.