Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Frekans

20 Ocak 2023

     Bir saniyede oluşan titreşim veya salınım sayısı. Fransızca fréquence (frekans: ‘sık sık oluş, sıklık; sık sık geçiş’) sözünden. Fransızca fréquenté (=kalabalık), fréquent (=sık sık görülen) ve fréquenter (=bir yere sık sık gitmek) sözleri de aynı köktendir. Latince frequentia (=kalabalık) sözüne dayanmaktadır. Latince bu söz frequēns (=kalabalık) ve soyut eylem adı türeten -entia ekinden oluşmaktadır. Latince frequentāre (=bir araya toplamak, kalabalıklaştırmak) yüklemi de kullanılmıştır. İngilizce frequency, Almanca Frequenz, İtalyanca frequenza, İspanyolca frecuencia, Portekizce frequência, İsveççe ve Norveççe frekvens, Flemenkçe frequentie.