Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Fundamentalizm

30 Temmuz 2021

    Kökten dincilik. 1920’den itibaren Amerikan İngilizcesiyle Protestanlar arasında gelişen bir akıma verilen ad. Bunlara göre Hıristiyanlığın kökleri doğaüstücülüğe dayanır ve doğaüstücülükten ayrıldıkça bir din olmaktan çıkar ve sadece bir ahlak sistemine dönüşür. Bu bağlamda dinsel açıdan yalnızca kutsal kitap metinlerini esas alan, her türlü felsefi, tarihi ve kültürel açıklamaları kabul etmeyen bir akımdır fundamentalizm. Fransızca fondamentalisme sözünden Türkçeye geçtiğini sanıyoruz. Fransızca fondamental (=temel, başlıca, esas, asıl) ve fondemnet (=temel) sözleriyle bağlantılıdır. Bu kelimeler Fransızca fond (=dip; temel, esas; derinlik) sözcüğüne dayanmaktadır. Fransızca bu sözlerin ‘temel, esas, dayanak’ karşılığında Latince fundāmen ve fundāmentum sözleriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Latince funditus (=dipte, bütünüyle), fontis (=kaynak, köken, menşe), fontānus (=kaynağa dair) gibi kelimeler de aynı köktendir. Almanca Fundamentalismus, İngilizce ve İsveççe fundamentalism, İtalyanca fondamentalismo, İspanyolca ve Portekizce fundamentalismo, Rusça fundamentalizm, Yunanca fondamentalismós.