Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Futbol

3 Aralık 2023

     On birer kişilik iki takım arasında oynanan ve topu karşı kaleye ayak ya da kafayla sokmayı esas alan top oyunu. XIV. yüzyıldan bu yana oynandığı belirleniyor. Kimi verilere göre topa ayakla vurma oyunları Roma lejyonlarına dek varıyor. Buna karşılık 1424 tarihli bir İskoç yasasında bu oyun yasaklanmıştır. İngilizce football (=ayak topu) sözcüğünden. Bu sözcük İngilizce foot (=ayak) ve ball (=top) sözcüklerinden türetilmiştir. İngilizce foot (=ayak) sözcüğü ProtoGermence fōts (=ayak) sözcüğüne dayanmaktadır. Orta Çağ Frizcesinde ve Saksoncasında fot, aynı çağdaki İskandinavcada fötr şekli görülmüştür. Danimarkaca fod, İsveççe fot ve Hollandaca voet sözcükleri aynı karşılıktadır. Almanca Fuß sözcüğü yanı sıra Eski Yüksek Almanca fuoz ve Gotça fotus sözcükleri de aynı karşılıktadır. İngilizce ball (=top) sözcüğü ise Orta Çağ İngilizcesinde beal, Orta Çağ İskandinavcasında bollr, Proto-Germencede balluz şeklindedir. Hollandaca ve Flamanca bal, Eski Yüksek Almancada ballo, Almanca Ball, Portekizce ve İspanyolca bola, İtalyanca palla ve Romence bilă sözcükleri de ‘top’ karşılığındadır.