Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gakkoş

27 Mayıs 2023

     Elazığ yöresinde ‘kardeş’ karşılığında kullanılan bir söz. Bu yöredeki gakko (=erkek kardeş) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı karşılıktaki yöresel Kürtçe keko sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Kürtçe kek (=ağabey) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bu sözcüğün aslı Güney Kürtçesinde kak (=ağabey) sözcüğüdür. Mazgirt dolaylarında keke (=ağabey) şekli biliniyor. Türkmencede ‘baba’ karşılığında kāka deniliyor. Kazakça äke (=baba) sözcüğü de biliniyor. Uygurca aka, Özbekçe äkä sözcükleri ‘ağabey’i ifade ediyor.