Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Galeri

22 Temmuz 2021

     Birçok bölümden oluşan büyük salonlar; sanat eserlerinin sergilendiği kapalı mekân, maden ocaklarında toprak altı yolu, araba sergilenen ve satılan yer. Fransızca gallerie (=dehliz, koridor, kapalı geçit; yeraltı geçidi) sözünden. Fransızcada aynı söz ‘sergievi, tiyatroda balkon, otomobilde üst bagaj yeri’ karşılığıyla da ifade ediliyor. XV. yüzyıl Fransızcasında galerie ‘kapalı geçit yeri, dar geçit, kısmen açık geçit’ karşılığında biliniyordu. İtalyanca galleria (=tünel, koridor, sanat galerisi, galeri) sözü de aynı köktendir. Orta Çağ Latincesinde galeria ‘uzun geçit yeri’ni ifade ediyordu.