Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Galiz

9 Temmuz 2021

     Kaba, nezaketsiz, terbiye dışı. Arapça ġalîẓ (=kaba, nezaketsiz) sözünden aktarılmıştır. ‘kabalık, sertlik’ karşılığındaki Arapça gılze(t) sözüyle bağlantılıdır. Arapça gıll (=kin ve garez, düşmanlık) sözcüğüyle münasebeti olabilir. Türkçede kullanılan “kıl adam” sözündeki kıl kelimesinin Arapça gıll sözcüğünden geldiğini sanıyorum. Galiz’in müennes şekli galîze’dir.