Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Galiz

9 Temmuz 2021

     Kaba, nezaketsiz, terbiye dışı. Arapça ġalîẓ (=kaba, nezaketsiz) sözünden aktarılmıştır. ‘kabalık, sertlik’ karşılığındaki Arapça gılze(t) sözüyle bağlantılıdır. Arapça gıll (=kin ve garez, düşmanlık) sözcüğüyle münasebeti olabilir. Türkçede kullanılan “kıl adam” sözündeki kıl kelimesinin Arapça gıll sözcüğünden geldiğini sanıyorum. Galiz’in müennes şekli galîze’dir.