Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gangster

23 Temmuz 2021

     Haydut, zorba, soyguncu; para veya herhangi bir çıkarı için her kötülüğü yapan kimse. Amerikan İngilizcesinde gang (=çete) sözcüğüne -ster son ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. 1896 yılında ABD’de bir suç çetesinin üyesi için gangster sözü kullanılmış. 1918’de gangsterizm (=soygunculuk, soygunculuğu esas alan eğilim) terimi dile getirildi. Türkçeye Fransızca gangster sözünden aktarılmış olduğu sanılıyor. Almanca Gangster, İtalyanca, Rusça, İsveççe gangster, İspanyolca gangster vd.