Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gargara

4 Haziran 2020

      Su ya da başka bir ilaçlı sıvıyla, başı yukarı doğru kaldırarak boğazı sesli bir şekilde çalkalama işi. Eski Yunanca karkairo (=ötmek) sözünden gelmiş olmalıdır. Yunancada gargára (=gargara), gargarizo (=gargara yapmak, çağıldamak), gargárisma (=gargara sesi, çağıltı) ve gárgaros (=gürül gürül akan, berrak) sözleri de bulunmaktadır. Latincedeki garriō (=gevezelik etmek) sözünün de aynı kökene dayalı olması mümkündür. İbranice megirgur, Portekizce gargarejo, Rumence clăti gura kelimeleri ‘gargara’ karşılığındadır. Fransızca gargariser (=gargara yapmak, içmek) ve gargarisme (=gargara ilacı) sözleri kullanılmaktadır. Kürtçe qir (=bağırtı, çığırtı), qırık (=karga) ve qal û qır (=bağırtı çağırtı; kavga dövüş) sözlerinin gargara sözüyle aynı etimolojik temellere dayalı oldukları kanısındayım. Türkçede telaffuz edilen karga kelimesi de karganın çıkardığı seslerden dolayıdır. Bunların da gargara sözüyle aynı köke dayalı olduklarını sanıyorum.

    Arapça ġarġara (=herhangi bir sıvıyı veya sıvı ilacı boğazda oynatıp çalkalama) kelimesinin Eski Yunanca karkairo sözüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Türkçede gargara yapmak (=sıvıyla boğazı çalkalamak) ve gargaraya getirmek (=gürültüye veya karışıklığa getirerek bir sözün ya da işin etkisini azaltmak, dikkatten kaçırmak) deyimleri kullanılmaktadır.