Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Gark

1 Ocak 2020

     Farsça ğèrq (=boğulma, suya batma), Kürtçe ğerq (=boğulma; bir şey karşısında dona kalma) ve Arapça ğark (= boğulma, suya batma) sözlerinden Türkçeye geçmiştir. Dertli’ye ait olduğu sonucuna vardığım bir türküdeki “Yedi deryalara gark eyle beni/Yine muhannete muhtaç eyleme” sözlerinde ‘yedi denize atıp boğdur, yine de namerde muhtaç eyleme’ demek istiyor. Kürtçe harig (=grip, nezle, öksürük) sözünün dışında, Portekizce afogarse, İspanyolca ahogarse, İtalyanca affogarsi sözleri ‘boğulmak’ karşılığındadır.