Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Gark

1 Ocak 2020

     Farsça ğèrq (=boğulma, suya batma), Kürtçe ğerq (=boğulma; bir şey karşısında dona kalma) ve Arapça ğark (= boğulma, suya batma) sözlerinden Türkçeye geçmiştir. Dertli’ye ait olduğu sonucuna vardığım bir türküdeki “Yedi deryalara gark eyle beni/Yine muhannete muhtaç eyleme” sözlerinde ‘yedi denize atıp boğdur, yine de namerde muhtaç eyleme’ demek istiyor. Kürtçe harig (=grip, nezle, öksürük) sözünün dışında, Portekizce afogarse, İspanyolca ahogarse, İtalyanca affogarsi sözleri ‘boğulmak’ karşılığındadır.